Đăng nhập

Trang chủ >Tin tức

Tin tức

Tổng quan lâm sàng năm 3

– THBV Khoa Nội A
– THBV Khoa Nội B
– TTBV Khoa Ngoại Tổng Hợp
– TTBV Khoa Ngoại Chấn Thương
– TTBV Khoa Nhi- BV Nhi
– TTBV HSTC – Chống Độc

Tổng quan lâm sàng năm 2

– Tự chủ và trách nhiệm
– Thực hiện làm việc nhóm
– Thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn
– Kỹ năng nhận định người bệnh
– Kỹ năng thực hành báo cáo chăm sóc
– Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng

Tổng quan lâm sàng năm 1

– Tự chủ và trách nhiệm trong học tập.
– Tổ chức và hợp tác tốt với các thành viên
– Thực hiện được quy trình kiểm soát
– Thiết lập được mối quan hệ và giao tiếp
– Nhận định được tình trạng sức khỏe người bệnh
– Thực hiện được các kỹ thuật chăm sóc cơ bản