Đăng nhập

Trang chủ >Nhận ký lâm sàng năm 1

Nhận ký lâm sàng năm 1

Hướng dẫn nội quy

– Hoàn thành kiến thức điều dưỡng cơ bản và thực hành theo bảng kiểm kỹ năng đã học tại trường, an toàn người bệnh.
– Trang phục chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế và khoa phòng nơi thực tập: Quần áo, giày dép, mũ, bảng tên

Kế hoạch dạy học lâm sàng năm 1

– Giới thiệu môn học, thời gian và cách đánh giá
– Phổ biến nội quy thực hành lâm sàng và hướng dẫn chia trực, chia nhóm 
– Hướng dẫn sinh viên sơ đồ tổ chức khoa các phòng bệnh, phòng thuốc….
– Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn

Tổng quan lâm sàng năm 1

– Tự chủ và trách nhiệm trong học tập.
– Tổ chức và hợp tác tốt với các thành viên
– Thực hiện được quy trình kiểm soát
– Thiết lập được mối quan hệ và giao tiếp
– Nhận định được tình trạng sức khỏe người bệnh
– Thực hiện được các kỹ thuật chăm sóc cơ bản