Đăng nhập

Trang chủ >Nhật ký lâm sàng năm 3

Nhật ký lâm sàng năm 3

Hướng dẫn nội quy

– Hoàn thành kiến thức điều dưỡng cơ bản và thực hành theo bảng kiểm kỹ năng đã học tại trường, an toàn người bệnh.
– Trang phục chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế và khoa phòng nơi thực tập: Quần áo, giày dép, mũ, bảng tên

Kế hoạch dạy học lâm sàng năm 3

– Phổ biến nội quy, quy chế thực hành và các hoạt động tại khoa phòng để đạt chuẩn đầu ra môn học.
– Hướng dẫn chia nhóm và phân lịch trực.
– Hướng dẫn sơ đồ tổ chức của khoa phòng.
– Giới thiệu các kỹ thuật chăm sóc thường gặp tại khoa phòng.

Tổng quan lâm sàng năm 3

– THBV Khoa Nội A
– THBV Khoa Nội B
– TTBV Khoa Ngoại Tổng Hợp
– TTBV Khoa Ngoại Chấn Thương
– TTBV Khoa Nhi- BV Nhi
– TTBV HSTC – Chống Độc