Đăng nhập

Trang chủ >Nhật ký lâm sàng năm 2

Nhật ký lâm sàng năm 2

Hướng dẫn nội quy

– Hoàn thành kiến thức điều dưỡng cơ bản và thực hành theo bảng kiểm kỹ năng đã học tại trường, an toàn người bệnh.
– Trang phục chuyên môn theo quy định của Bộ Y tế và khoa phòng nơi thực tập: Quần áo, giày dép, mũ, bảng tên

Kế hoạch dạy học lâm sàng năm 2

– Giới thiệu môn học, thời gian và cách đánh giá
– Phổ biến nội quy thực hành lâm sàng và hướng dẫn chia trực, chia nhóm 
– Hướng dẫn sinh viên sơ đồ tổ chức khoa các phòng bệnh, phòng thuốc….
– Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn

Tổng quan lâm sàng năm 2

– Tự chủ và trách nhiệm
– Thực hiện làm việc nhóm
– Thực hiện kiểm soát nhiễm khuẩn
– Kỹ năng nhận định người bệnh
– Kỹ năng thực hành báo cáo chăm sóc
– Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng